Nové fotografie v galérii

V našej fotogalérii sme doplnili fotografie z niekoľkých akcií.

Môžete si pozrieť fotografie z birmovky minulého roku konanej 20.10.2013.

Niekoľko fotografií z misií bratov augustiniánov, konkrétne sa jedná o stetnutie s mladými a adorácia v Ždani 8.2.2013.

Taktiež zverejňujeme fotografie z 2 akcií konaných počas Národneho týždňa manželstva v našej farnosti, konkrétne ekumenických modlitieb a spevov z kostola reformovanej cirkvi 9.2.2014 v Ždani ako aj z fašiangovej šiskovice 15.2.2014 v Čani.

A najnovšie fotografie sú z nedele 9.3.2014, kedy sa konal v kostole v Čani pôstny koncert duchovnej hudby.

*