Obnova farských objektov, posviacka kríža i sochy v Ždani a sv.omša provinciála za pátra Siroviča

Aktuálne máme nové fotografie z diania v našej farnosti. Môžete si ich pozrieť po kliknutí na danú udalosť alebo priamo v našej fotogalérii.

Konkrétne sa tohto roku opravovalo vnútro veže kostola v Čani. Taktiež sa robila oprava okolo farskej budovy. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli prácou, financiami ale aj modlitbami.

V Ždani sa na sviatok Povýšenia sv.kríža 14.9.2014 konala posviacka obnoveného kríža na Abovskej ulici. Pôvodný kríž tam bol postavený v roku 1909 a teraz bol presunutý ďalej od vozovky a celkovo obnovený. Ďalší deň na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa konala posviacka novej sochy Panny Márie sedembolestnej za kostolom v Ždani. Ďakujeme Mons. Juhásovi, ktorý si tieto veci zobral na starosť ale aj všetkým ľuďom, ktorí pomohli zrealizovať obnovu kríža aj umiestnenie novej sochy.

Dňa 18.9.2014 prišiel do našej farnosti na filialku v Ždani provinciál Spoločnosti Božieho Slova (Verbistov) Ján Halama odslúžiť sv.omšu za zosnulého pátra Františka Siroviča. Ďakujeme za tento skutok ako aj za jeho povzbudivé slová o našom rodákovi.

 

*