Pomoc na misiách v Rwande

Z našej farnosti finančne pomáhame na misiách v Rwande, najväčší príspevok vyzbierali koledníci - naše deti - počas vianočného obdobia. Z Rwandy nám poslali niekoľko fotografií, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

*